Hva er et opplæringskontor?

 

Formål og oppgaver

Målet vårt er å gi de unge som søker til våre bransjer de beste muligheter for en god opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere. For å nå dette målet bruker opplæringskontorene godkjente lærebedrifter som er villige til - og kan - tilby en meningsfylt opplæring med kvalitet. Lærlingene må være aktive, interesserte og villige til å lære.

Det er opplæringskontorenes oppgave og ansvar å påse at den samlede læretid dekker alle elementene i læreplanen. Lærlingene tilbys en rekke aktiviteter.

Disse tiltakene skal både stimulere lærlingene i selve læretiden og gi best mulig ballast til FAG-/SVENNEPRØVEN som er lærlingens store mål.