Opplæringskontoret for teknologifag

Velkommen til otek.no

 

 

Nettstedet for deg som søker læreplass og deg som allerede har læreplass.
Bedrifter som har og bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger.

 

OTEK kontorene representerer 30 fag i 500 godkjente lærebedrifter og med over 800 lærlinger.

 

Hva er et opplæringskontor?


•Et opplæringskontor eies av medlemsbedriftene
•Lærlingene får opplæring i en eller flere av medlemsbedriftene
•Opplæringen skjer i samsvar med godkjente læreplaner
•Gjennom lærekontrakt med et opplæringskontor er lærlingen sikret veien fram til fag-/svenneprøven.

 

Formål og oppgaver

•Servicekontor for fagopplæring.
•Bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige

Målet vårt er å gi de unge som søker til våre bransjer de beste muligheter for en god opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere. For å nå dette målet bruker opplæringskontorene godkjente lærebedrifter som er villige til - og kan - tilby en meningsfylt opplæring med kvalitet. Lærlingene må være aktive, interesserte og villige til å lære.

Det er opplæringskontorenes oppgave og ansvar å påse at den samlede læretid dekker alle elementene i læreplanen. Lærlingene tilbys en rekke aktiviteter.

Disse tiltakene skal både stimulere lærlingene i selve læretiden og gi best mulig ballast til FAG-/SVENNEPRØVEN som er lærlingens store mål.